शंकर उणेचा's blog

IAS ची वारी फिटनेस वारी

IAS ची वारी!!  फिटनेस वारी !! 

|| अरे थोडी खोटी थोडी खरी 
IAS ची वारी फिटनेस वारी  ||

गेलो नाही  पंढरपुरी,
करोनाचा त्रास भारी,
माऊलीचा आदेश जारी ,
म्हणूनच करा ही फिटनेस वारी.

||  अरे थोडी खोटी थोडी खरी 
IAS ची वारी फिटनेस वारी  ||

सायकल ,स्वीमची मौजच न्यारी 
रुनिंग आहे अवघड जरी
सुर्यनमस्कार घाला तुमच्या दारी
म्हणूनच करा ही फिटनेस वारी