giricycling's blog

मी अनुभवलेली IAS फिटनेस वारी २०२०

मी अनुभवलेली IAS फिटनेस वारी २०२०

************************************************************

( इथे : "मी" हा स्वतः सावळा हरी आपल्या "पंढरपूरचा पांडुरंग" )

प्रसंग : द्वादशी चा दिवस गुरुवार २ जुलै २०२०, स्वतः विठ्ठल भक्तास भेटून मा मोकळे करतो !

************************************************************