July 2020 Daily Rides Calendar

 
 
1                              Sardar Mahadji Shinde Chowk, Vadgaon Maval
2                         karkhana Ride , Kasarsai Sugar Factory Ride
3                       Balewadi High Street , Baner Balewadi Link Road
4                 Lonawala
5           Bhamchandra Dongar

6                              Sardar Mahadji Shinde Chowk, Vadgaon Maval
7                Dagadusheth Halwai Temple , Pune
8                           karkhana Ride , Kasarsai Sugar Factory Ride
9                 Dehugaon  Saint tukaram Gatha Mandir

10         Ch. Sambhaji Maharaj Smarak , Tulapur

11                 Mastani Talav , DiveGhat
12                Khandala

13                Dagadusheth Halwai Temple , Pune
14                              Sardar Mahadji Shinde Chowk, Vadgaon Maval
15                 Dehugaon  Saint tukaram Gatha Mandir
16                       Balewadi High Street , Baner Balewadi Link Road
17                         karkhana Ride , Kasarsai Sugar Factory Ride
18                   Shinde Chattri , Wannorie
19                        Kondeshwar , Kamshet

20                              Sardar Mahadji Shinde Chowk, Vadgaon Maval
21                Dagadusheth Halwai Temple , Pune
22                      Balewadi High Street , Baner Balewadi Link Road
23                        karkhana Ride , Kasarsai Sugar Factory Ride
24                 Dehugaon  Saint tukaram Gatha Mandir
25                        Kamshet 
26               Bhandara Dongar , Dehugaon

27                Dagadusheth Halwai Temple , Pune
28                        karkhana Ride , Kasarsai Sugar Factory Ride
29                 Dehugaon  Saint tukaram Gatha Mandir
30                              Sardar Mahadji Shinde Chowk, Vadgaon Maval
31                      Balewadi High Street , Baner Balewadi Link Road